Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Headhunting

Zoeken en selecteren van managers en middle management of experten. Deze opdracht bestaat uit:
- het zoeken en aanbrengen van gemotiveerde kandidaten
- het screenen van de kandidaten via een assessment center, opmaken van een shortlist, opstellen van een verslag, het geven van feedback van het assessment aan de kandidaten en verdere opvolging tot en met de aanwerving.

Publicatiedatum
05-12-2013
Deadline
06-01-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79600000 - Recruteringsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Santulliana Nele

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. De kandidaat moet in regel zijn ten aanzien van:
- directe belastingen en BTW
- RSZ
De kandidaat dient ons volgende documenten te bezorgen:
- een recent attest (2e kwartaal 2013), afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij is aangesloten en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen is nagekomen met betrekking tot de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is.
- een recent attest van niet-faling afgeleverd door de kamer van koophandel
- een recent attest van de directe belastingen en van de btw-administratie
- nummer bankrekening met gerechtvaardigd document
De kandidaturen dienen in 2 exemplaren te worden ingediend en 1 exemplaar op elektronische drager (usb stick of cd-rom)
Indien de kandidaat niet de uitvoerder is van de dienst, dienen de inlichtingen ook betrekking te hebben op de uitvoerder van de dienst.

Vakbekwaamheid

- voldoende en positieve ervaring in de diensten die het voorwerp uitmaken van huidige opdracht;
- voldoende technische en materiële capaciteit om in het kader van deze opdracht aan de behoeften van de aanbestedende overheid te kunnen beantwoorden;
Om de inschrijver toe te laten aan te tonen dat hij aan deze criteria beantwoordt, voegt hij volgende informatie bij:
- de lijst met de 3 meest pertinente referenties (naam, contactpersoon met tf nr, emailadres, adres en jaarlijks omzetcijfer) voor de diensten waarover het in deze opdracht gaat, met toelating om deze klanten te contacteren;
- beschrijving van de maatregelen die de opdrachtnemer treft om de kwaliteit te waarborgen;
- beschrijving van de domeinen waarin de medewerkers consultants werkzaam zijn of gespecialiseerd.
Voor perceel 1:
* voorstellen van zijn ervaring in het aanleveren van kandidaten van hoog niveau
* aantal medewerkers consultants die gespecialiseerd zijn in het rekruteren van managers van hoog niveau.
Voor perceel 2:
* voorstellen van zijn ervaring in het aanleveren van kandidaten van middle management en experten
* aantal medewerkers consultants die gespecialiseerd zijn in het rekruteren van middle management en experten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!