Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Focus Groups - Campagne "Risicocommunicatie" van de FOD Binnenlandse Zaken

In het kader van zijn campagne over risicopreventie en goed gedrag bij noodsituaties voor de lagere scholen wenst de FOD Binnenlandse Zaken een pretest uit te voeren om het concept en de visuals van zijn campagne te testen.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-04-2019
Publicatiedatum
10-04-2019
Deadline
25-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79320000 - Uitvoeren van opiniepeiling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemene Directie Externe Communicatie
Postadres
Wetstraat - Rue de la Loi 16
Plaats
Brussel - Bruxelles
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Catherine Goffart
Telefoon
+32 471783648
Fax
-
E-mail
Catherine.Goffart@premier.fed.be
Hoofdadres
http://www.premier.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338663
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!