Gemensamma resolutionsnämnden
Aankondiging van een gegunde opdracht

Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Gemensamma resolutionsnämnden
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Treurenberg 22
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
SRB Procurement
Telefon
+32 24903551
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress:   http://www.srb.europa.eu

Upphandlarprofil:   -

I.2) Gemensam upphandling

Kontraktet inbegriper gemensam upphandling:   nej

Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:   -

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral:   nej

I.4) Typ av upphandlande myndighet

EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

I.5) Huvudsaklig verksamhet

Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Referensnummer:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod:   66100000 - Bank- och investeringstjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning. Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

II.1.6) Information om delar

Kontraktet är uppdelat i flera delar:   nej

II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

Värde:   24.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivning

II.2.1) Benämning på upphandlingen

-

Del nr:   -

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

Huvudsaklig CPV-kod:   79400000 - Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

Tilläggs-CPV-kod:   -

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:   Det förväntas att ett antal uppgifter inom ramen för det multipla ramavtalet för tjänster kommer att vara baserade i Bryssel och på någon annan plats.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

II.2.5) Tilldelningskriterier

Kriterier nedan

Pris - Viktning:   30

Kvalitetskriterium - Namn:   Strategi och metodik  / Viktning:   40

Kvalitetskriterium - Namn:   Förvaltning av uppdrag  / Viktning:   20

Kvalitetskriterium - Namn:   Förvaltning och bevarande av resurser  / Viktning:   10

II.2.11) Information om optioner

Option:   nej

Beskriv optionen:   -

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel:   nej

II.2.14) Kompletterande upplysningar

-

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.1) Typ av förfarande

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal:   ja

Ett dynamiskt inköpssystem har installerats:   nej

IV.1.6) Information om elektronisk auktion

En elektronisk auktion har använts:   nej

IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:   nej

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Meddelandenummer i EUT:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet

Meddelandet omfattar avslutande av det dynamiska inköpssystem som offentliggörs genom ovanstående meddelande om upphandling:   nej

IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande:   nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Ernst and Young Consulting
Nationellt registreringsnummer
0471938850
Postadress
De Kleetlaan 2
Ort
Diegem
Nuts-kod
BE241
Postnummer
1831
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nationellt registreringsnummer
HRB1981
Postadress
Fuhlentwiete 12
Ort
Hamburg
Nuts-kod
DE600
Postnummer
20355
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Nationellt registreringsnummer
429053863
Postadress
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Ort
Zaventem
Nuts-kod
BE241
Postnummer
1930
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nationellt registreringsnummer
HRB 106191B
Postadress
Klingelhöferstraße 18
Ort
Berlin
Nuts-kod
DE300
Postnummer
10785
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Oliver Wyman BVBA
Nationellt registreringsnummer
0645.633.285
Postadress
Avenue Herrmann-Debroux 2
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE10
Postnummer
1160
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Mazars Advisory Services BVBA
Nationellt registreringsnummer
0844.915.134
Postadress
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE10
Postnummer
1200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Nationellt registreringsnummer
HRB178338
Postadress
Thierschplatz 6
Ort
Munich
Nuts-kod
DE212
Postnummer
80538
Land
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
ja

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   ja

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Grant Thornton UK LLP
Nationellt registreringsnummer
OC307742
Postadress
30 Finsbury Square
Ort
London
Nuts-kod
UKI
Postnummer
EC2A 1AG
Land
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
Grant Thornton Ireland
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
13-18 City Quay
Ort
Dublin
Nuts-kod
IE061
Postnummer
D02 ED70
Land
IRELAND
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:   SRB/OP/2/2019

Del nr:   -

Benämning på upphandlingen:   Tillhandahållande av analys av årsredovisningar och redovisningsrådgivning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas:   ja

V.2) Kontraktstilldelning

V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt

29-05-2020

V.2.2) Information om anbuden

Antal mottagna anbud:   8

Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag:   1

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder:   4

Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU:   0

Antal anbud som mottagits i elektronisk form:   8

Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer:   nej

V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress

Officiellt namn
PwC EU Services EESV
Nationellt registreringsnummer
0872.793.825
Postadress
Woluwe Garden, Woluwedal
Ort
Brussels
Nuts-kod
BE10
Postnummer
1932
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag
nej

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde

Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen:   24.000.000,00 EUR

Kontraktets/delens totala värde:   24.000.000,00 EUR

Lägsta anbud:   -

Högsta anbud:   -

V.2.5) Information om underentreprenader

Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet:   nej

Andel:   -

Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:   -

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar

-

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn
Tribunalen
Postadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Ort
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadress
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling

Officiellt namn
-
Postadress
-
Ort
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-post
-
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:   -

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn
Gemensamma resolutionsnämnden
Postadress
Treurenberg 22
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 24903551
E-post
[email protected]
Fax
-
Internetadress
-

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

11-06-2020

Bilaga D1 – Allmän upphandling: Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

1. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i:

öppet förfarande:   nej

selektivt förfarande:   nej

Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet:   -

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:

Konkurrens saknas av tekniska skäl:   nej

Upphandling som syftar till att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation:   nej

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   nej

Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   nej

Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster som beställs från den ursprungliga entreprenören i enlighet med de strikta villkor som anges i direktivet:   nej

Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet:   -

Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling:   -

Upphandling av varor som är noterade och förvärvas på en råvarumarknad:   -

Kontraktet avser inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor:

från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet:   -

Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter:   -

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde:   nej

3. Förklaring

-