Il-Kumitat tar-Reġjuni
Aankondiging van een opdracht

Servizzi Awdjoviżivi għall-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kumitat tar-Reġjuni
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1040
Kodiċi NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://cor.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.3) Komunikazzjoni

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn

l-indirizz imsemmi hawn fuq

Aċċess għad-dokumenti tal-akkwist huwa ristrett. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb minn:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu

l-indirizz imsemmi hawn fuq

b'mod elettroniku permezz ta':   -

Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: -

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Servizzi Awdjoviżivi għall-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Numru ta' referenza:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   92110000 - Servizzi ta' produzzjoni ta' films u vidjows u servizzi relatati

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

L-iskop ta' din is-sejħa għall-offerti huwa l-provvista tas-servizzi awdjoviżivi. Is-servizzi huma prinċipalment użati għall-ħolqien ta' kontenut kreattiv awdjoviżiv, il-kopertura tal-avvenimenti ewlenin tal-Kumitat tar-Reġjuni, u l-provvista ta' materjal u faċilitajiet għall-ġurnalisti awdjoviżivi u tar-radju. Il-KtR qed ifittex għall-kuntrattur rapidu, versatili u kreattiv li jixtieq jaħdem fuq proġetti awdjoviżivi żgħar innovattivi bi pjattaformi trażversali, formati tal-awdjo jew il-vidjo ġodda (realtà virtwali, 3D, eċċ.), kampanji tal-vidjo innovattivi għall-midja soċjali, streaming tal-midja soċjali, kif ukoll fuq kopertura iktar ta' avvenimenti u l-provvista ta' materjal u faċilitajiet għall-ġurnalisti tat-televiżjoni u r-radju.

II.1.5) Stima tal-valur totali

Valur mingħajr VAT:   2.000.000,00

Munita:   EUR

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   50342000 - Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat ta’ l-awdjo
50343000 - Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-apparat tal-video
92100000 - Servizzi taċ-ċinema u tal-video
92110000 - Servizzi ta' produzzjoni ta' films u vidjows u servizzi relatati
92111200 - Il-produzzjoni tal-film u tal-video-tape tar-reklamar, propaganda u l-informazzjoni
79961000 - Servizzi fotografiċi
79962000 - Servizzi ta' l-ipproċessar fotografiku
72212521 - Servizzi ta' żvilupp ta' softwer għall-editjar tal-ħoss jew tal-mużika

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Brussell.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.5) Kriterji tal-għoti

Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib

II.2.6) Stima tal-valur

Valur mingħajr VAT:   2.000.000,00

Munita:   EUR

II.2.7) Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri

Tul ta' żmien f’xhur:   48

Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid:   iva

Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:   Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.9) Informazzjoni dwar il-limiti fuq l-għadd ta’ kandidati li ser jiġu mistiedna

Kriterji oġġettivi għall-għażla ta’ għadd limitat ta’ kandidati:   -

II.2.10) Informazzjoni dwar il-varjanti

Il-varjanti se jiġu aċċettati:   le

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.12) Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi

L-offerti jridu jkunu ppreżentati fl-għamla ta' katalogi elettroniċi jew jinkludu katalogu elettroniku:   le

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1) Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni

III.1.1) Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.1.2) Qagħda ekonomika u finanzjarja

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.3) Abbiltà teknika u professjonali

Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist:   iva

Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

-

Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

-

III.1.5 Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Il-kuntratt huwa riżervat għal ħwienet tax-xogħol għal persuni b'diżabbiltà u għal operaturi ekonomiċi li għandhom fil-mira l-integrazzjoni soċjali u professjonali ta' persuni b'diżabbiltà jew żvantaġġjati:   le

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija ristretta għall-qafas ta’ programmi ta’ impjiegi protetti:   le

III.2) Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt

III.2.1) Informazzjoni dwar professjoni partikolari

L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari:   -

Referenza għal-liġi, ir-regolament jew id-dispożizzjoni amministrattiva rilevanti:   -

III.2.2) Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

III.2.2) Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt:   le

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

Proċedura miftuħa

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Ftehim qafas b’operatur wieħed:   iva

Fil-każ ta' ftehimiet qafas – ġustifikazzjoni għal kull tul ta' żmien li jaqbeż l-erba’ snin:   -

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ sistema dinamika tax-xiri:   le

Is-sistema dinamika ta' xiri tista' tintuża minn xerrejja addizzjonali:   le

IV.1.4) Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu

Rikors għal proċedura fi stadji sabiex jitnaqqas gradwalment l-għadd ta’ soluzzjonijiet li għandhom jiġu diskussi jew l-għadd ta’ offerti li għandhom jiġu nnegozjati:   le

IV.1.5) Informazzjoni dwar in-negozjazzjoni

L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti l-kuntratt fuq il-bażi tal-offerti tal-bidu mingħajr ma tidħol f'negozjati:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Ser jintuża rkant elettroniku:   le

Informazzjoni addizzjonali dwar irkant elettroniku:   -

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   -

IV.2.2) Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

Data:   17-07-2020

Ħin lokali:   -

IV.2.3) Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula

-

IV.2.4) Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta

Tul ta' żmien f’xhur:   9

IV.2.7) Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Data:   27-07-2020

Ħin lokali:   14:30

Post:   Room BVS 765 Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, IL-BELĠJU. Fid-dawl tas-sitwazzjoni tal-Covid-19, l-attendenza tas-seduta tal-ftuħ tista' tkun onlajn jew wiċċ imb wiċċ skont in-numru ta' dawk li jattendu.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:   Mhux iżjed minn żewġ rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti permezz ta' email lil [email protected] mill-inqas tlett ijiem tax-xogħol qabel id-data tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1) Informazzjoni dwar rikorrenza

Dan huwa akkwist rikorrenti:   le

Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:   -

VI.2) Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi

Se jintużaw ordnijiet elettroniċi:   le

Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi:   le

Se jintużaw pagamenti elettroniċi:   le

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

Skont l-Artikolu 164, il-paragrafu 5 u l-Anness I.11.1(e) tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, il-Kummissjoni tista' tidħol fi proċeduri nnegozjati ma' dawk li jirbħu l-offerta ta' din l-offerta għal servizzi ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' servizzi simili għal dawk ta' dan l-avviż.

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   -

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

05-06-2020