Aankondiging van een opdracht

AVO15-116 Leveren van veldwerk bij de uitvoering van een studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap

AVO15-116 Leveren van veldwerk bij de uitvoering van een studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap (bevraging door afnemen van vragenlijsten bij mensen thuis binnen geselecteerde clusters verspreid over Vlaanderen).

Publicatiedatum
02-12-2015
Deadline
04-01-2016 om 17:00
Opdrachtcodes (CPV)
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 10
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
KU Leuven / Directie Technische Diensten / Aankoop
Postadres
Willem de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Heverlee, BE
Ter attentie van
Eva Naert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!