Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Rectificatie

CNECT/2020/OP/0009 — Undersökning om upphovsrätt och ny teknik: Hantering av upphovsrättsskyddad data och artificiell intelligens – SMART 2019/0038

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
-
Ort
Brussels
Postnummer
1049
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

CNECT/2020/OP/0009 — Undersökning om upphovsrätt och ny teknik: Hantering av upphovsrättsskyddad data och artificiell intelligens – SMART 2019/0038

Referensnummer: CNECT/2020/OP/0009

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod: 79121000 - Rådgivning avseende upphovsrätt

Tilläggs-CPV-kod: -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Resultaten av undersökningen kommer att användas som information till nästa kommission och huvudsakligen bidra till politiska överväganden inom 2 områden. För det första blir behovet av att bedöma och eventuellt modernisera den europeiska infrastrukturen för upphovsrättsuppgifter och teknik allt viktigare bland medlemsstaterna och de kreativa sektorerna. Det kommande finländska ordförandeskapet kommer till exempel att inleda en diskussion om upphovsrättsförvaltning och data inom kulturindustrin, som kommer att undersöka dessa aspekter, inklusive en reflektion kring blockkedjeteknik. För det andra har frågor om upphovsrätt och artificiell intelligens också en framträdande plats i de aktuella politiska debatterna.
Den nya kommissionen kommer att behöva reflektera över om politiska åtgärder behöver vidtas på dessa områden.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

20-03-2020

VI.4.6) Ursprungsmeddelandets referens

TED eSender-inloggning: -

TED eSender kundinloggning: -

Meddelandets referens: -

Meddelandenummer i EUT: 2020/S 030-068969

Datum då ursprungsmeddelandet sänts:

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.1) Ursprungsmeddelandets referens

Ändring i de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

Uppgifterna som offentliggjorts i TED överensstämmer inte med de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.2)
Plats där texten ska ändras
Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
03-04-2020 16:00
Ska det stå:
03-06-2020 16:00

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.7)
Plats där texten ska ändras
Villkor för anbudsöppning
I stället för:
07-04-2020 11:00
Ska det stå:
05-06-2020 11:00

Övriga upplysningar

-