Europska komisija, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Tehnička podrška i usluge putovanja velikim kupcima za klimu i okoliš

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 56
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1000
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Tehnička podrška i usluge putovanja velikim kupcima za klimu i okoliš

Referentni broj: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79411000 - Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Svrha je ovog ugovora nabava usluga potrebnih za organiziranje aktivnosti inicijative Europske komisije „Veliki kupci za klimu i okoliš“ koja se temelji na pilot-projektu pod nazivom „Inicijativa za velike kupce i mreže“.
Glavni je cilj poboljšati prihvaćanje strateške javne nabave u Europi s pomoću partnerstva velikih javnih kupaca kao što su gradovi, regije, bolnice, središnja tijela za nabavu, komunalna tijela itd. radeći na specifičnim projektima i sličnim izazovima. Taj se cilj postiže promicanjem suradnje među velikim kupcima u strateškoj javnoj nabavi u cilju pokretanja tržišta inovativne robe, usluga i radova. Također ima za cilj doprinos gospodarskom oporavku EU-a, poticanju inovacija i pokretanja novih poduzeća. Aktivnosti provedene u ovom projektu trebale bi biti u potpunosti sukladne sveobuhvatnim ciljevima Zelenog plana, kao što je pojašnjeno u poruci Komisije od 11. prosinca 2019.
.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

23-06-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 112-270774

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
31-07-2020 16:00
Glasi:
07-08-2020 16:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
03-08-2020 10:00
Glasi:
10-08-2020 10:00

Ostali dodatni podaci

-