Eiropas Komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Pētījums par bērnu garantiju iespējamību neaizsargātiem bērniem

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Sociālā aizsardzība

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Pētījums par bērnu garantiju iespējamību neaizsargātiem bērniem

Atsauces numurs:   VT/2017/057

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   79311400 - Ekonomikas pētījumu pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Sagatavošanās darbības (SD) ir svarīgs līdzeklis Eiropas Parlamentam, lai formulētu jaunas politiskās prioritātes un ieviestu jaunas iniciatīvas, kas ar laiku varētu kļūt par pastāvīgām ES darbībām un programmām ar savām budžeta pozīcijām. Eiropas Parlaments pieprasīja Eiropas Komisijai īstenot sagatavošanās darbību par bērnu garantiju shēmas / Eiropas bērnu garantijas un finanšu atbalsta izveidi. Šīs SD mērķis ir noteikt īstenošanas sistēmu, kas atbilst 2013. gada Komisijas ieteikumam par ieguldījumiem bērnos, ņemot vērā arī citas, jaunākas iniciatīvas sociālās politikas jomā, piemēram, Eiropas sociālo tiesību pīlāru (EPSR – European pillar of social rights). Jo īpaši EPSR 11. princips ir veltīts tiesībām uz finansiālā ziņā pieejamu augstas kvalitātes izglītību un aprūpi agrā bērnībā, tiesībām uz aizsardzību no nabadzības un mazaizsargātu bērnu tiesībām uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu viņiem vienlīdzīgas iespējas.

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.1.7) Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)

Vērtība:   956.112,00

Valūta:   EUR

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   -

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   BE1

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Skatīt tehnisko specifikāciju 2. iedaļu.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Tika iestatīta dinamiska pirkšanas sistēma:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Ir piemērota elektroniskā izsole:  

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Ar šo paziņojumu tiek izbeigta dinamiskā iepirkumu sistēma, kas publicēta ar iepriekš norādīto paziņojumu par līgumu:  

IV.2.9) Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu:  

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   VC/2018/0111

Daļas numurs:   -

Nosaukums:   Pētījums par bērnu garantiju iespējamību neaizsargātiem bērniem

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

27-09-2018

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   0

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   -

Līguma/daļas kopējā vērtība:   -

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3) Papildu informācija

-

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 4303-2100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
Eiropas Ombuds
Pasta adrese
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Pilsēta
Strasbourg Cedex
Pasta indekss
F-67001
Valsts
FRANCE
Tālrunis
+33 388172313
E-pasts
-
Fakss
+33 388172313
Interneta adrese
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   -

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Pasta adrese
-
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

22-11-2018

D1. pielikums – Vispārēja rakstura iepirkumi: Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta Direktīvas 2014/24/ES 32. pantā paredzētā sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas publicēšanas

Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz:

atklātu procedūru :  

slēgtu procedūru:  

Attiecīgās preces tiek ražotas tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai izstrādes nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā:   -

Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ:  

iepirkuma mērķis ir izveidot vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu:  

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:  

Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt, un atbilstoši stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un ko pasūta saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:   -

Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem atbilstoši metu konkursa noteikumiem:   -

Tādu piegāžu iepirkums, ko kotē un iegādājas preču tirgū:   -

Piegāžu vai pakalpojumu iepirkums ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem:

no piegādātāja, kas galīgi izbeidz savu uzņēmējdarbību:   -

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:   -

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā:  

3. Paskaidrojums

-