Europos Komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

„Eurobarometro“ paslaugos: Greitosios „Eurobarometro“ apklausos (1 dalis) ir „Eurobarometro“ tyrimai (2 dalis)

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
-
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   taip

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.3) Komunikavimas

Daugiau informacijos galima gauti

pirmiau nurodytu adresu

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami

Oficialus pavadinimas
-
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
NUTS kodas
-
Šalis
-
Asmuo ryšiams
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Pagrindinis adresas
-
Pirkėjo profilio adresas
-

elektroniniu būdu per:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: -

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

„Eurobarometro“ paslaugos: Greitosios „Eurobarometro“ apklausos (1 dalis) ir „Eurobarometro“ tyrimai (2 dalis)

Nuorodos numeris:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79320000 - Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Sutartimi siekiama Komisijai ir kitoms ES institucijoms / agentūroms teikti „Eurobarometro“ paslaugas. Šios paslaugos perkančiosioms organizacijoms padės geriau žinoti viešąją nuomonę, atliekant mokslinius tyrimus vykdant plačiosios visuomenės ir konkrečių tikslinių grupių nuomonių apklausas.
1 dalies objektas – greitosios „Eurobarometro“ apklausos ir ad hoc paslaugos.
2 dalies objektas – kokybiškų tyrimų ir kitų paslaugų, susijusių su plačiosios visuomenės ir konkrečių tikslinių grupių viešąja nuomone, vykdymas ir koordinavimas.

II.1.5) Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM:   47.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   taip

Pasiūlymai gali būti teikiami dėl:   visų pirkimo dalių: 2

Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius:   -

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartis, apimančias šias pirkimo dalis ar pirkimo dalių grupes:   -


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.1) Pavadinimas

Greitosios „Eurobarometro“ apklausos

Pirkimo dalies Nr.:   1

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79320000 - Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos
79311000 - Apklausų paslaugos
79311300 - Apklausų analizavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   — Rangovo patalpos, — visos šalys ir teritorijos, nurodytos techninių specifikacijų dokumentuose (žr. A priedo 1 dalį).

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Pagal šio kvietimo dalyvauti konkurse 1 dalį perkančiosios organizacijos galės užsakyti nuomonių apklausas, dar vadinamas „greitosiomis „Eurobarometro“ apklausomis“ (toliau – greitosios EB apklausos), kurios pirmiausia bus vykdomos telefonu ar internetu.
Greitųjų „Eurobarometro“ apklausų tikslas yra teikti greitą viešosios nuomonės įvertinimą ir padėti įvertinti, pagrįsti ir formuluoti ES politiką.
Greitosios „Eurobarometro“ apklausos yra ad hoc teminės apklausos, susijusios su Europos reikalais, atliekamos per trumpą laiką ir bet kurios Europos Komisijos institucijos bei kitų perkančiųjų organizacijų prašymu. Greitosios „Eurobarometro“ apklausos sudaro galimybę perkančiosioms organizacijoms greitai gauti plačiosios visuomenės ar konkrečių tikslinių grupių (pvz., jaunimo, verslo atstovų ir kt.) apklausų rezultatus.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   30.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   48

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 2

II.2.1) Pavadinimas

„Eurobarometro“ tyrimai

Pirkimo dalies Nr.:   2

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79320000 - Viešosios nuomonės tyrimų paslaugos
79311000 - Apklausų paslaugos
79311300 - Apklausų analizavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   — Rangovo patalpos, — visose šalyse ir teritorijose, nurodytose techninių specifikacijų dokumentuose (žr. A priedo 2 dalį).

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Pagal šio kvietimo dalyvauti konkurse 2 dalį perkančiosios organizacijos siekdamos analizuoti viešąją nuomonę galės užsakyti kokybiškus tyrimus ir (arba) kitas mokslinių tyrimų paslaugas.
„Eurobarometro“ tyrimai turėtų perkančiosioms organizacijoms padėti įgyvendinti šiuos tikslus:
• išsamiai įvertinti sutartyje numatytų šalių ar teritorijų visuomenės ir (arba) atrinktų socialinių grupių požiūrį, nuomonę, lūkesčius, susirūpinimą ir kt. susijusius su įvairia politika ir iniciatyvomis, kurių ėmėsi įvairūs Europos integracijos dalyviai;
• suprasti priežastis, kodėl išsakomas požiūris, nuomonė, lūkesčiai ar susirūpinimas;
• atlikti testus su skirtingomis grupėmis, kaip jos supranta ir priima dalyvaujančių institucijų ir agentūrų parengtus pranešimus ar dokumentus (rašytinius dokumentus, vaizdo įrašus, logotipus, reklaminę medžiagą, svetaines ir kt.), kurie bus naudojami Europos Sąjungos informacijos ir komunikacijos kampanijoms;
• rengiant tokius pranešimus ar dokumentus ir po jų išplatinimo įvertinti, kaip jie buvo suprasti ir kokį poveikį turėjo nacionalinėms kultūroms ir skirtingo amžiaus, lyties ir socialinių bei profesinių lygmenų grupėms pagal vektorius ir komunikacijos stilius, tinkančius kiekvienai tikslinei grupei;
• nustatyti informacijos ir žiniasklaidos būdą, patį tinkamiausią kiekvienai tikslinei grupei sutartyje numatytose šalyse ar teritorijose;
• įvertinti Europos Sąjungoje jau įgyvendintos politikos ir sprendimų poveikį;
• padėti parengti anketas kiekybinėms apklausoms;
• analizuoti ir interpretuoti kiekybinių apklausų ir kokybinių tyrimų rezultatus iš „Eurobarometro“ tyrimų ar kitų šaltinių;
• nustatyti reikšmingus nagrinėjamų šalių ar teritorijų nacionalinius ir socialinius-demografinius skirtumus ar skirtumus jų viduje;
• padėti įgyti žinių ir gebėjimų analizuoti reiškinius, susijusius su viešąja nuomone Europos Sąjungoje, regioniniu, nacionaliniu ar pasauliniu mastu, taip pat kitose sutartyje numatytose šalyse ar teritorijose.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   17.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   48

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.


III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   taip

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

-

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   taip

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

-

III.1.5 Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją:   ne

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas:   ne

III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:   -

Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:   -

III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

III.2.2) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją:   ne

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

Atviras konkursas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais:   taip

Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius:   2

Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:   -

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu:   ne

Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą:   ne

IV.1.4) Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius:   ne

IV.1.5) Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas:   ne

Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:   -

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   -

IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:   17-08-2020

Vietos laikas:   16:00

IV.2.3) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

-

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais:   9

IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:   19-08-2020

Vietos laikas:   10:00

Vieta:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIJA. Vokų atplėšimo procedūra bus surengta tik per žiniatinklio platformą WEBEX. Konkurso dalyviai, kurie išreiškė pageidavimą dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje gaus URL nuorodą, kai ateis laikas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:   Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:   ne

Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   -

VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai:   ne

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros:   taip

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai:   taip

VI.3) Papildoma informacija

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

02-06-2020