Europos Komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Anglį naudojančių regionų, pertvarkančių savo energetiką, iniciatyvos sekretoriato veikla Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
Lapinova Jana
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   https://ec.europa.eu/energy/

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.3) Komunikavimas

Daugiau informacijos galima gauti

pirmiau nurodytu adresu

Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami

pirmiau nurodytu adresu

elektroniniu būdu per:   -

Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: -

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Kita veikla:   Energetika

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Anglį naudojančių regionų, pertvarkančių savo energetiką, iniciatyvos sekretoriato veikla Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje

Nuorodos numeris:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79412000 - Finansų valdymo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Sutarties objektas yra sudaryti sekretoriatą, kurio tikslas būtų teikti logistikos paramą įgyvendinant 5 komponentus, tokius kaip sukurti atvirą platformą, užmegzti ryšius tarp ES anglį naudojančių regionų ir jų partnerių Vakarų Balkanų šalyse bei Ukrainoje sukuriant partnerystes, Vakarų Balkanų šalių ir Ukrainos suinteresuotų subjektų gebėjimų stiprinimas energetikos pertvarkymo klausimais akademiniais būdais, techninės pagalbos kaip ekspertų paramos teikimas ribotam bandomųjų regionų skaičiui ir pagalba anglį naudojantiems regionams gauti finansavimą pertvarkymo projektams ar programoms vykdyti.

II.1.5) Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM:   3.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79421100 - Projektų priežiūros, išskyrus statybos darbus, paslaugos
79421200 - Projektų rengimo, išskyrus statybos darbus, paslaugos
09242100 - Nevalyta alyva

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   -

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Šio kvietimo dalyvauti konkurse tema – anglį naudojančių regionų, pertvarkančių savo energetiką, iniciatyvos sekretoriato veikla Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje. Pagrindinės užduotys:
— sukurti atvirą platformą, kurioje būtų galima palaikyti regioninį dialogą su įvairiais suinteresuotais subjektais ir suteikti erdvę dalytis patirtimi, žiniomis ir geriausia praktika, susijusia su perėjimu tarp anglį naudojančių regionų Vakarų Balkanų šalyse ir Ukrainoje;
— užmegzti ryšius tarp ES anglį naudojančių regionų ir jų partnerių Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje sukuriant partnerystes, kaip būdą įsisavinti žinių, patirties ir gerosios praktikos mainus ir perdavimą, susijusį su energetikos pertvarkymo klausimais;
— stiprinti suinteresuotųjų subjektų Vakarų Balkanuose ir Ukrainoje gebėjimus energetikos pertvarkymo temomis akademiniais būdais, rengiant tikslinius mokymus apie valdymą, bendruomenės įsitraukimą, aplinkosaugos temų skatinimą, žemės ir turto paskirties keitimą;
— techninės pagalbos teikimas teikiant ekspertų paramą ribotam bandomųjų regionų skaičiui Vakarų Balkanų šalyse ir Ukrainoje siekiant sukurti energetikos pertvarkymo gaires, kurias naudotų ir įgyvendintų atitinkamos valdžios institucijos;
— teikti pagalbą anglį naudojantiems regionams finansuoti energetikos pertvarkymo projektus ar programas, remiantis įvairiais esamais šaltiniais, įskaitant iš Europos Komisijos, Pasaulio banko ir Europos banko, rekonstrukcijai ir plėtrai.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   3.000.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   36

Ši sutartis gali būti pratęsta:   ne

Pratęsimų aprašymas:   -

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   -

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   taip

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   taip

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

-

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   taip

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

-

III.1.5 Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją:   ne

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas:   ne

III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:   -

Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:   -

III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

III.2.2) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją:   taip

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

Atviras konkursas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:   -

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu:   ne

Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą:   ne

IV.1.4) Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius:   ne

IV.1.5) Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas:   ne

Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:   -

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   -

IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:   17-07-2020

Vietos laikas:   16:00

IV.2.3) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

-

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

EN

IV.2.6) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais:   6

IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:   20-07-2020

Vietos laikas:   10:00

Vieta:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIJA, office 03/37

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:   Konkurso dalyviai gali dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, bet jiems gali atstovauti ne daugiau nei 1 asmuo. Procedūrai baigiantis, vokų su pasiūlymais atplėšimo komiteto pirmininkas paskelbs konkurso dalyvių pavadinimus ir sprendimą, susijusį su kiekvieno gauto pasiūlymo priimtinumu. Pasiūlymuose nurodytos kainos nebus skelbiamos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:   ne

Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   -

VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai:   ne

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros:   ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai:   ne

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
Europos ombudsmenas
Adresas
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Miestas
Strasbourg
Pašto kodas
67001
Šalis
FRANCE
Telefonas
+33 3881-72313
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L_2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
-
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

28-05-2020