POD WetenschapsBeleid
Vooraankondiging

De veiligheid van personen en de bewaking van goederen in het kader van het bezoek van het publiek aan het Koninklijk Paleis in Brussel in 2020.

Het voorwerp van de opdracht is de veiligheid van personen en de bewaking van goederen te verzekeren in het kader van het bezoek van het publiek aan het Koninklijk Paleis in Brussel in 2020, dat zal plaatsvinden van 22 juli tot 23 augustus 2020. Een verlenging van maximaal een week is mogelijk.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-03-2020
Publicatiedatum
31-03-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79713000 - Bewakingsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
POD WetenschapsBeleid
Postadres
WTCIII - Simon Bolivarlaan 30 bus 7
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22383463
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.belspo.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371369