Europska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Rectificatie

Okvirni ugovor za usluge ocjenjivanja, procjene učinka i usklađenosti, podrške politikama i pravne analize

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Office MO59 04/21
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Okvirni ugovor za usluge ocjenjivanja, procjene učinka i usklađenosti, podrške politikama i pravne analize

Referentni broj: JUST/2020/PR/03/001

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79000000 - Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Grupa 1: Ocjena, procjena učinka i srodne usluge podrške politikama u područjima pravosuđa i potrošačke politike,
Grupa 2: Usluge pravne analize, uključujući procjenu usklađenosti nacionalnih mjera za prenošenje u području pravosuđa i potrošačke politike,
Grupa 3: Usluge procjene usklađenosti i pravne analize povezane s prijenosom osobnih podataka iz država članica EU-a u treće zemlje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

23-03-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 024-052527

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
30-03-2020 12:00
Glasi:
14-04-2020 12:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
01-04-2020 11:00
Glasi:
16-04-2020 11:00

Ostali dodatni podaci

Provjerite i ispravak dokumentacije o nabavi.