Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Audit branddetectie, brandbestrijding en brandpreventie

De FSMA wenst een dienstverlener die een audit uitvoert van alle aspecten die te maken hebben met branddetectie –bestrijding en –preventie. Hiertoe behoren oa. de branddetectiesystemen, de werking van onze technische installaties bij brandalarm, de compartimentering van de gebouwen,de integratie van het branddetectie en –alarm systeem van het huidige gebouw van de FSMA met het belendend gebouw,…

Datum van verzending van deze aankondiging
05-03-2019
Publicatiedatum
05-03-2019
Deadline
28-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FSMA
Postadres
Congresstraat 12-14
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22205200
Fax
-
E-mail
buy@fsma.be
Hoofdadres
http://www.fsma.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334650
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!