Euroopa Parlament, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Teenuste raamleping Stockholmis asuva kontaktasutuse teabevahetus- ja teavitamistegevuse korraldamiseks

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Parlament, DG Communication
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue Wiertz 60
Linn
Brussels
Sihtnumber
1047
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://www.europarl.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   jah

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Teenuste raamleping Stockholmis asuva kontaktasutuse teabevahetus- ja teavitamistegevuse korraldamiseks

Viitenumber:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79416000 - Suhtekorraldusteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Euroopa Parlamendi kontaktasutused (European Parliament Liaison Offices (EPLO)) vastutavad Euroopa Parlamendi (EP) institutsiooniliste teabevahetuspüüdluste detsentraliseeritud rakendamise eest. Konkreetsemalt öeldes korraldavad need asutused suhteid riikliku, piirkondliku ja kohaliku meediaga, tegelevad kodanike ja sidusrühmadega läbi võrguväliste tegevuste ja interneti kaudu ning pakuvad liikmesriikides suhtlusplatvormi Euroopa Parlamendi liikmetele. Konkreetsemalt öeldes on kontaktasutuste tegevusel 2019. aasta Euroopa valimistel Euroopa Parlamendi valimiskampaaniale keskne tähtsus.

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Maksumus:   1.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79530000 - Tõlketeenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Põhiline teostamise koht:   Rootsi

II.2.4) Hanke kirjeldus

Teabeedastusteenuseid käsitleva raamlepingu sõlmimisel on all-loetletud eesmärgid:
– see võimaldab Stockholmi EPLO-l tugineda kvaliteetsele professionaalsele abile mitmesuguste erinevate ülesannete osas, mida saab raskusteta tellida väljast ja vabastada seega kontaktasutustes olevaid ressursse strateegilisema töö tegemiseks;
– hankementluste ladusam läbiviimine;
– igapäevase tegevuse hõlbustamine lihtsa tellimiskäiguga, kindlustades samas riigihankealastest õigusnormidest kinnipidamise;
– see võimaldab teabeedastustegevuse mahu ja haarde järsku avardamist valimiskampaania ajal.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   COMM/DG/AWD/2018/148

Osa nr:   -

Nimetus:   Teenuste raamleping Stockholmis asuva kontaktasutuse teabevahetus- ja teavitamistegevuse korraldamiseks

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

08-11-2018

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   0

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   -

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   -

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -

VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrunewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Ombudsman
Postiaadress
1 avenue du Président Robert Schuman
Linn
Strasbourg
Sihtnumber
67001
Riik
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Leping allkirjastatakse mitte enne 11.10.2018 kuupäevastatud teatise ärasaatmise kuupäevale järgneva 10 kalendripäeva möödumist.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Euroopa Parlament, Directorate-General for Communication
Postiaadress
60 Rue Wiertz
Linn
Brussels
Sihtnumber
1047
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

23-11-2018

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-