Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
Aankondiging van een gegunde opdracht

Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Treurenberg 22
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
SRB Procurement
Telefown
+32 24903551
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   http://www.srb.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   -

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Numru ta' referenza:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   66100000 - Servizzi bankarji u ta' investiment

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Provvista ta' analiżi tar-rapporti finanzjarji u pariri fuq iż-żamma tal-kontijiet. Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku speċifikat hawn fuq fit-taqsima I.3) il-komunikazzjoni.

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   le

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

Valur:   24.000.000,00

Munita:   EUR

II.2) Deskrizzjoni

II.2.1) Titlu

-

Nru tal-lott:   -

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79400000 - Servizzi ta' l-amministrazzjoni tan-negozju u dawk relatati magħhom

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Huwa mistenni li numru ta' xogħlijiet taħt il-qafas ta' kuntratt multiplu għas-servizzi se jkunu bbażati fi Brussell u kwalunkwe post ieħor.

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz għat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku speċifikat hawn fuq fit-taqsima I.3) il-komunikazzjoni.

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   30

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-approċċ u l-metodoloġija  / Peżar:   40

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-immaniġġjar tax-xogħol  / Peżar:   20

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-immaniġġjar u ż-żamma tar-riżorsi  / Peżar:   10

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   le

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

-

Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   iva

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   le

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   le

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Ernst and Young Consulting
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
0471938850
Indirizz postali
De Kleetlaan 2
Belt
Diegem
Kodiċi NUTS
BE241
Kodiċi postali
1831
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
HRB1981
Indirizz postali
Fuhlentwiete 12
Belt
Hamburg
Kodiċi NUTS
DE600
Kodiċi postali
20355
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
429053863
Indirizz postali
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Belt
Zaventem
Kodiċi NUTS
BE241
Kodiċi postali
1930
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
HRB 106191B
Indirizz postali
Klingelhöferstraße 18
Belt
Berlin
Kodiċi NUTS
DE300
Kodiċi postali
10785
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Oliver Wyman BVBA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
0645.633.285
Indirizz postali
Avenue Herrmann-Debroux 2
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE10
Kodiċi postali
1160
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Mazars Advisory Services BVBA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
0844.915.134
Indirizz postali
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE10
Kodiċi postali
1200
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
HRB178338
Indirizz postali
Thierschplatz 6
Belt
Munich
Kodiċi NUTS
DE212
Kodiċi postali
80538
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
iva

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Grant Thornton UK LLP
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
OC307742
Indirizz postali
30 Finsbury Square
Belt
London
Kodiċi NUTS
UKI
Kodiċi postali
EC2A 1AG
Pajjiż
UNITED KINGDOM
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Grant Thornton Ireland
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
13-18 City Quay
Belt
Dublin
Kodiċi NUTS
IE061
Kodiċi postali
D02 ED70
Pajjiż
IRELAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   SRB/OP/2/2019

Nru tal-lott:   -

Titlu:   Provvista ta' Analiżi tar-Rapporti Finanzjarji u Pariri fuq iż-Żamma tal-Kontijiet

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

29-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   8

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   4

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   8

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
PwC EU Services EESV
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
0872.793.825
Indirizz postali
Woluwe Garden, Woluwedal
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE10
Kodiċi postali
1932
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

Valur totali tal-kuntratt/lott:   24.000.000,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   -

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni
Indirizz postali
Treurenberg 22
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
+32 24903551
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

11-06-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-