ECSEL közös vállalkozás
Aankondiging van een opdracht

Az ECSEL közös vállalkozás 2019. évi szimpóziumának megszervezése

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
ECSEL közös vállalkozás
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Avenue de la Toison D'Or 56-60
Város
Brussels
Postai irányítószám
1060
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Administration Unit
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.ecsel.eu

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:   http://www.ecsel.eu/procurements

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   -

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:   Elektronika

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Az ECSEL közös vállalkozás 2019. évi szimpóziumának megszervezése

Hivatkozási szám:   -

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   79952000 - Rendezvényszervezési szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

Az ECSEL közös vállalkozás felkéri az európai ipari és kutatási közösségeket, valamint a döntéshozókat, hogy széles közönség számára (többek között a sajtón és egyéb, nyilvánosan hozzáférhető eszközökön keresztül) mutassák be és értékeljék az ECSEL közös vállalkozás által finanszírozott projektek előrehaladását az elektronikai alkatrészek és rendszerek (ECS) területén elért nemzetközi eredmények összefüggésében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   200.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   -

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   RO321 - Bucureşti

A teljesítés fő helyszíne:   -

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Az ECSEL közös vállalkozás a következők kezelésére keres gazdasági szereplőt:
— logisztika, élelmezési szolgáltatások, márkaépítés és műszaki felszerelés a bukaresti Parlamentben tartandó plenáris szimpóziumra (június 17-18.),
— helyszín azonosítása, valamint bérleti, logisztikai és élelmezési szolgáltatások, márkaépítés és műszaki felszerelés a június 17-én megrendezendő kiállításra és társadalmi eseményre,
— helyszín azonosítása, valamint bérleti, logisztikai és élelmezési szolgáltatások és márkaépítés a június 18-án megrendezendő társadalmi eseményre; és
— helyszín azonosítása, élelmezési szolgáltatások, márkaépítés és műszaki felszerelés az ECSEL közös vállalkozás közjogi hatósági testületének és irányító testületének 19.6.2019. dátumú üléseire.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   200.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   9

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

-

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   14-01-2019

Helyi idő:   23:59

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

EN

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   9

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   21-01-2019

Helyi idő:   14:00

Hely:   ECSEL közös vállalkozás Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIUM

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Az Európai Unió Bírósága
Postai cím
-
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
-
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

22-11-2018