Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Rectificatie

CNECT/2020/OP/0009 — Studija o autorskim pravima i novim tehnologijama: Upravljanje podacima o autorskim pravima i umjetnoj inteligenciji — SMART 2019/0038

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

CNECT/2020/OP/0009 — Studija o autorskim pravima i novim tehnologijama: Upravljanje podacima o autorskim pravima i umjetnoj inteligenciji — SMART 2019/0038

Referentni broj: CNECT/2020/OP/0009

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79121000 - Usluge savjetovanja na području autorskih prava

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Rezultati će studije obavijestiti sljedeću Komisiju i obuhvatiti uglavnom dva područja političkih razmatranja. Prvo, potreba za ocjenom i potencijalnom modernizacijom europskih podataka o autorskim pravima i tehnološkoj infrastrukturi postaje istaknuta među državama članicama i kreativnim sektorima. Na primjer, predstojeće finsko predsjedništvo pokrenut će razmatranje o upravljanju autorskim pravima i podacima u kulturnim industrijama, koje će razmotriti te aspekte, uključujući razmatranje tehnologije lanaca blokova. Drugo, i pitanja oko autorskih prava i umjetne inteligencije istaknuta su u aktualnim raspravama o politikama.
Predstojeća Komisija mora vidjeti treba li razmotriti mjere politika u vezi s tim područjima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

20-03-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 030-068969

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
03-04-2020 16:00
Glasi:
03-06-2020 16:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
07-04-2020 11:00
Glasi:
05-06-2020 11:00

Ostali dodatni podaci

-