Aankondiging van een opdracht

Peer Review Bis

Ter ondersteuning van de verzelfstandiging van de FWI's zal BELSPO overgaan tot een recurrente evaluatie van de activiteiten inzake museale werking en dienstverlening (inclusief publieks- en educatieve werking) binnen de betrokken instellingen.

Publicatiedatum
03-12-2015
Deadline
18-01-2016 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
79400000 - Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 11
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
POD WetenschapsBeleid
Postadres
Louizelaan, 231, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Somers Annelies

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!