Aankondiging van een gegunde opdracht

Rhein-Ruhr Rail Connection: haalbaarheidsstudie naar een alternatieve grensoverschrijdende spoorverbinding ('3RX')

Rhein-Rhur Rail Connection: Haalbaarheidsstudie naar een alternatieve grensoverschrijdende spoorverbinding ('3RX').
Het betreft een onderzoek naar de haalbaarheid van een alternatieve grensoverschrijdende spoorverbinding in de Maas-Rhein-Ruhr regio. Doelstelling is te onderzoeken of het verbeteren van bepaalde baanvakken in deze grensstreek een economisch en technisch haalbare oplossing is voor de kwetsbaarheid van bestaande grensoverschrijdende spoorverbindingen tussen België, Duitsland en Nederland. De haalbaarheid wordt onderzocht op ruimtelijk, technisch en economisch vlak. De haalbaarheid wordt vergeleken met de haalbaarheid van het A52 tracé, het historisch tracé van de Ijzeren Rijn en een nulalternatief.

Publicatiedatum
07-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies
79311400 - Economisch onderzoek
79300000 - Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken
79314000 - Haalbaarheidsonderzoek
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 10
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Haven- en Waterbeleid
Postadres
Koning Albert II-laan 20, bus 5, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Reginald Loyen

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

785360.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Arcadis (TV Arcadis-TML-Ecorys-Railistics)
Postadres
Posthofbrug 12, 2600 berchem
Titel
-
Waarde
950285.60 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!