Aankondiging van een opdracht

Eindevaluatie VVOBs Onderwijsprogramma's 2014-2016 in 9 landen van het Zuiden

Eindevaluatie van VVOB’s Programma’s Kleuteronderwijs in Zimbabwe, Zambia en Vietnam (Lot 1), Programma’s Lager Onderwijs in Rwanda, Cambodja en Zuid Afrika (Lot 2) en Programma’s Technisch en Beroepsonderwijs in Ecuador, RD Congo en Suriname (Lot 3)

Publicatiedatum
23-12-2015
Deadline
12-02-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 8
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand
Postadres
Handelsstraat 31, 1000 BRUSSEL, BE
Contactpunt(en)
Smets Kristine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!