Európska komisia, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F – Digital Single Market, Unit F.4 – Digital Economy and Skills
Rectificatie

Prieskum firiem v oblasti využívania digitálnych technológií – CNECT/2020/OP/0004

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate F – Digital Single Market, Unit F.4 – Digital Economy and Skills
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adresa stránky profilu kupujúceho: -

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Prieskum firiem v oblasti využívania digitálnych technológií – CNECT/2020/OP/0004

Referenčné číslo: CNECT/2020/OP/0004

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV: 79310000 - Prieskum trhu

Doplnkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

V každodennom živote podnikov a jednotlivcov rastie význam nových technológií, ako napríklad umelá inteligencia, robotika, veľké dáta, internet vecí, vysokovýkonné informačné systémy, kvantové technológie, cloud computing, blockchain, 3D tlač. Používanie digitálnych technológií vyvoláva otázky, ako môže IKT prispieť k trvalej udržateľnosti a ekologickejšiemu hospodárstvu.
V súčasnosti nie sú na úrovni členských štátov k dispozícii žiadne podrobné údaje o využívaní a iných aspektoch týchto technológií. Niektoré správy a štatistiky už existujú, čo môže byť základom pre rozvoj európskeho rámca zberu údajov.
Hlavným cieľom je získať spoľahlivý kvantitatívny prehľad na úrovni členských štátov o stave výberu vyššie uvedených nových technológií a/alebo zmerať, ako môže IKT prispieť k udržateľnosti (táto štúdia nie je o udržateľnosti odvetvia IKT). Zoznam technológií sa môže z roka na rok líšiť (keďže táto štúdia je po prvom roku obnoviteľná 2-krát).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

20-03-2020

VI.4.6) Odkaz na pôvodné oznámenie

Prihlasovacie meno pre TED eSender: -

Prihlasovacie meno zákazníka pre TED eSender: -

Referenčné číslo oznámenia: -

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 052-122414

Dátum odoslania pôvodného oznámenia:

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.1) Odkaz na pôvodné oznámenie

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom: nie

Uverejnenie na stránke TED nezhodujúce sa s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom: nie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený
Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
14-04-2020 16:00
má byť:
21-04-2020 16:00

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený
Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
16-04-2020 11:00
má byť:
23-04-2020 11:00

Ďalšie dodatočné informácie

-