Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

919 - Juridische diensten verkeersrecht

De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wil advocatenkantoren aanduiden die belast worden met het verdedigen van de belangen van VVM De Lijn en haar aangestelden.
De dossiers betreffen incidenten die zich voordoen tijdens of naar aanleiding van vervoerprestaties die georganiseerd en uitgevoerd worden door VVM De Lijn.
Deze juridische bijstand en adviesverlening heeft betrekking op geschillen van zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke aard.

Publicatiedatum
20-11-2015
Deadline
29-12-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
79110000 - Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
VVM De Lijn - Juridisch Beleid

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek en/of selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek en/of selectieleidraad

Vakbekwaamheid

Zie bestek en/of selectieleidraad

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!