Aankondiging van een opdracht

Selectie van persartikels voor de opmaak van het persoverzicht

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Deadline
04-03-2021 10:30
Geraamde totale waarde
250000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Nationale Bank van België | 1000 Brussel, BE
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Deze opdracht moet de Bank toelaten om een selectie te maken van persartikels (nationaal en internationaal) voor de opmaak van het dagelijks persoverzicht.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Belgische pers

Beschrijving
Deze opdracht moet de Bank toelaten om een selectie te maken van nationale persartikels voor de opmaak van het dagelijks persoverzicht.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Perceel 2: Buitenlandse pers

Beschrijving
Deze opdracht moet de Bank toelaten om een selectie te maken van internationale persartikels voor de opmaak van het dagelijks persoverzicht.
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De jaarrekeningen (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België.
Minimum vereisten
Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal netto (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Referentielijst van soortgelijke diensten : Perceel 1: aanleveren van persartikels uit Belgische zakenpers voor de opmaak van het persoverzicht in de financiële sector. Perceel 2: aanleveren van persartikels uit internationale zakenpers voor de opmaak van het persoverzicht in de financiële sector.
Minimum vereisten
Minimum 3 geldige referenties per perceel.
truck tower-crane sharing