Evropská komise, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Interinstitucionální výzva k podávání nabídek týkající se vícestranných rámcových smluv o poskytování posouzení dopadů, hodnocení a studií a služeb týkajících se hodnocení v oblasti komunikace

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Manuel Romano
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa profilu zadavatele: -

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Interinstitucionální výzva k podávání nabídek týkající se vícestranných rámcových smluv o poskytování posouzení dopadů, hodnocení a studií a služeb týkajících se hodnocení v oblasti komunikace

Spisové číslo: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV: 79419000 - Hodnotící poradenské služby

Doplňkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Předmětem této výzvy k podávání nabídek je poskytování posouzení dopadů, hodnocení a studií a služeb týkajících se hodnocení v oblasti externí a interní komunikace

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

11-06-2020

VI.4.6) Odkaz na původní oznámení

Přihlašovací jméno do aplikace TED eSender: -

přihlašovací jméno zákazníka aplikace TED eSender: -

Odkaz na oznámení: -

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 111-268685

Datum odeslání původního oznámení:

Oddíl VII: Změny

VII.1) Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VII.1.1) Odkaz na původní oznámení

Úprava původní informace podané veřejným zadavatelem: ne

Informace zveřejněná v databázi TED se neshoduje s původní informací poskytnutou veřejným zadavatelem: ne

VII.1.2) Text, který má být opraven v původním oznámení

Text, který má být opraven v původním oznámení

Část zakázky č.
Lot 1, 2 & 3
Číslo oddílu
I.1)
Místo v textu, které má být změněno
strana 4, za veřejný zadavatel EIOPA
Namísto:
I.1) Název a adresy Úřední název: Evropská komise, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation Poštovní adresa: Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56 Město: Brussels Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Směrovací číslo: 1049 Země: BELGIE Kontaktní osoba: Manuel Romano E-mail: [email protected] Internetová adresa: Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
Čtěte:
I.1) Název a adresy Úřední název: ESMA – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy Město: Paris Kód NUTS: FR101 Paris Země: FRANCIE Kontaktní osoba: Charlotte Ferrari E-mail: [email protected] Internetová adresa: Hlavní adresa: https://www.esma.europa.eu/

Další dodatečné informace

-