Euroopa Parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Fotograafiateenuste osutamine – Euroopa Parlamendi institutsionaalsete tegevuste ja päevakajaliste sündmuste fotokajastus

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue Wiertz 60
Linn
Brussels
Sihtnumber
1047
NUTS kood
BE - BELGIQUE-BELGIË
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://www.europarl.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Fotograafiateenuste osutamine – Euroopa Parlamendi institutsionaalsete tegevuste ja päevakajaliste sündmuste fotokajastus

Viitenumber:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79961000 - Fotograafiateenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Brüsselis ja Strasbourgis toimuvate Euroopa Parlamendi tseremoniaalsete ja institutsionaalsete tegevuste ning päevakajaliste sündmuste fotokajastus.

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   jah

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

Vääring:   -


II.2) Kirjeldus Osa nr: 1

II.2.1) Nimetus

Brüsselis Euroopa Parlamendile fotograafiateenuste osutamine

Osa nr:   1

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79961000 - Fotograafiateenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Põhiline teostamise koht:   Brüssel.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Vt tehnilist kirjeldust hankedokumentides.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   35

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   nõutud teenuste osutamiseks pakutava tegevfotograafide struktuuri kvaliteet, asjakohasus ja tõhusus  / Osakaal:   35

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   parima tulemuse saavutamiseks kavandatud meetmete kvaliteet  / Osakaal:   30

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-


II.2) Kirjeldus Osa nr: 2

II.2.1) Nimetus

Strasbourgis Euroopa Parlamendile fotograafiateenuste osutamine

Osa nr:   2

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79961000 - Fotograafiateenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   FR - FRANCE

Põhiline teostamise koht:   Strasbourg.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Vt tehnilist kirjeldust hankedokumentides.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Hind - Osakaal:   35

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   nõutud teenuste osutamiseks pakutava tegevfotograafide struktuuri kvaliteet, asjakohasus ja tõhusus  / Osakaal:   35

Kvaliteedikriteerium - Nimi:   parima tulemuse saavutamiseks kavandatud meetmete kvaliteet  / Osakaal:   30

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-


IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   ei


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Osa nr:   1

Nimetus:   Brüsselis Euroopa Parlamendile fotograafiateenuste osutamine

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 1

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   0

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   -

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   -

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Osa nr:   2

Nimetus:   Strasbourgis Euroopa Parlamendile fotograafiateenuste osutamine

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine Osa nr: 2

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   0

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   -

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   -

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -


VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress
Boulevard Konrad Adenauer
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

09-06-2020

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-