Aankondiging van een gegunde opdracht

Opdracht voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van marktconsultaties voor diverse projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie wenst over te gaan tot het plaatsen van meerdere opdrachten voor begeleiding, ondersteuning en facilitering van open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Optioneel kunnen de opdrachten ook ondersteuning bij het uitschrijven van opdrachtdocumenten inhouden.

Het PIO loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. Gedurende deze tijd zullen er meerdere projectoproepen plaatsvinden. Voor de projectaanvragen die ontvankelijk zijn wordt een traject opgestart, waarbij PIO begeleiding en cofinanciering aanbiedt bij o.a de marktconsultatie. De aanbesteding betreft dus het sluiten van een raamovereenkomst, zoals bedoeld in art. 2,35° van de Wet Overheidsopdrachten.

(voor meer uitleg over PIO, de opdracht en de procedure zie het document dat als bijlage is opgeladen bij dit dossier en de PIO-website (http://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten)).

Datum van verzending van deze aankondiging
08-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
73100000 - Onderzoek en experimentele ontwikkeling
79421000 - Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 10
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Veerle Lories
E-mail
pio@ewi.vlaanderen.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
600000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
600000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Addestino Innovation Management , Leernsesteenweg 176, 9800 Dienze, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
IGNEOS , Franz Merjaystraat 123, 1050 Elsene, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
PwC Enterprise Advisory , Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
RebelGroup Advisory Belgium , Maria-Theresialei 7, 2018 Antwerpen, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Verhaert new products & services , Hogeakkerhoekstraat 21, 9150 Kruibeke, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer