Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Eurooppalaisen lähestymistavan saattaminen valmiiksi julkisivujen palonkestävyyden arvioimista varten

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://ec.europa.eu/growth/

Hankkijaprofiilin osoite:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Eurooppalaisen lähestymistavan saattaminen valmiiksi julkisivujen palonkestävyyden arvioimista varten

Viitenumero:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79410000 - Yritysten ja johdon konsulttipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa valmiiksi ja viimeistellä sopimusosapuolen edellisessä vaiheessa ”vaihtoehtoisena menetelmänä” kehittämä arviointimenetelmä siten, että menetelmää voidaan käyttää suoraan (CENin) harmonisoituja tuotestandardeja ja (EOTAn) eurooppalaisia arviointiasiakirjoja varten mitä tulee asiaankuuluviin rakennustuotteisiin (-sarjoihin) toteutettaessa asetusta (EU) 305/2011.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   719.900,00

Valuutta:   EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   -

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Pääasiallinen suorituspaikka:   tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen toimitiloissa tai tarjouksessa ilmoitetussa muussa paikassa lukuun ottamatta komission toimitiloja.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Tämän hankkeen tavoitteena on saattaa valmiiksi ja viimeistellä sopimusosapuolen edellisessä vaiheessa ”vaihtoehtoisena menetelmänä” kehittämä arviointimenetelmä siten, että menetelmää voidaan käyttää suoraan (CENin) harmonisoituja tuotestandardeja ja (EOTAn) eurooppalaisia arviointiasiakirjoja varten mitä tulee asiaankuuluviin rakennustuotteisiin (-sarjoihin) toteutettaessa asetusta (EU) 305/2011.
Useiden laboratorioiden kesken suoritettava testausohjelma on tarpeen, jotta voitaisiin näyttää, että ehdotettua testausmenetelmää voidaan käyttää tarkoitetulla tavalla ja että se täyttää sääntelyvaatimukset. Samanaikaisesti on hankittava jäsenvaltioiden hyväksyntä testausmenetelmälle
Sopimusosapuolen tulee myös ehdottaa luokittelua, johon kuuluvat kaikki ne tarpeelliset perusteet ja arvot, joita tarvitaan julkisivujen palonkestävyyttä koskevan komission delegoidun säännöksen pohjaksi asetuksen (EU) N:o 305/2011 artiklan 27 määräysten mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   50 %

Laatuperuste - Nimi:   menetelmät  / Painotus:   40

Laatuperuste - Nimi:   hankkeen johtaminen ja resurssit  / Painotus:   30

Laatuperuste - Nimi:   tarjouksen kattavuus, selkeys ja esitystapa  / Painotus:   30

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   ei

II.2.14) Lisätiedot

Tämän tarjouspyynnön ”eurooppalaisen lähestymistavan saattaminen valmiiksi julkisivujen palonkestävyyden arvioimista varten” työkielenä on englanti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   SI2.825082

Osa nro:   -

Nimi:   Eurooppalaisen lähestymistavan saattaminen valmiiksi julkisivujen palonkestävyyden arvioimista varten

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

20-02-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   1

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   1

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Rise Research Institutes of Sweden AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Brinellgatan 4
Postitoimipaikka
Boras
NUTS-koodi
SE
Postinumero
504 62
Maa
SVERIGE
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Efectis France
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Espace Technologique — BAT Apollo
Postitoimipaikka
Saint-Aubin
NUTS-koodi
FR
Postinumero
91190
Maa
FRANCE
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Unter den Eichen 87
Postitoimipaikka
Berlin
NUTS-koodi
DE
Postinumero
12205
Maa
DEUTSCHLAND
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Universite de Liege
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Place du 20 Aout 7
Postitoimipaikka
Liège
NUTS-koodi
BE
Postinumero
4000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Dozsa Gyorgy St 26
Postitoimipaikka
Szentendre
NUTS-koodi
HU
Postinumero
2000
Maa
MAGYARORSZÁG
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   720.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   719.900,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   35%

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

Tähän tarjouskilpailuun voi osallistua ainoastaan sähköisesti verkossa.

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

19-03-2020

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-