Aankondiging van een gegunde opdracht

Overheidsopdracht voor boekhouddiensten - openbare procedure

Diensten
Publicatie datum
31-01-2021
Aanbestedende overheid
Egov vzw | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Korte inhoud
Deze opdracht betreft een overheidsopdracht van diensten, meer specifiek boekhouddiensten met classificatie 79211100-7, met deze bijzonderheid dat de VZW opereert in een overheidscontext en ook dient te voldoen aan specifieke verplichtingen in het kader van de federale begroting en de federale boekhouding.
truck tower-crane sharing