Komisja Europejska, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Rectificatie

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Wsparcie techniczne dla decydentów i badaczy w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue du Luxembourg 46
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1000
Kod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Adres profilu nabywcy: -

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Wsparcie techniczne dla decydentów i badaczy w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji

Numer referencyjny: HOME/2020/OP/0001

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV: 79000000 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Uzupełniający kod CPV: -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Wsparcie techniczne dla decydentów i badaczy w celu zapobiegania i zwalczania radykalizacji: wsparcie i wymiana w temacie radykalizacji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

02-06-2020

VI.4.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Login TED eSender: -

Logowanie jako klient TED eSender: -

Dane referencyjne ogłoszenia: -

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 089-211224

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Numer pierwotnego ogłoszenia

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą: nie

Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą: nie

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
24-06-2020 16:00
Powinno być:
08-07-2020 16:00

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Część nr
-
Numer sekcji
IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji
Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
26-06-2020 11:00
Powinno być:
10-07-2020 11:00

Inne dodatkowe informacje

-