Euroopan komissio, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Neuvontapalveluiden toimittaminen Euroopan komissiolle työlainsäädännön, työllisyyden ja työmarkkinapolitiikan alojen eurooppalaisen asiantuntijakeskuksen kautta

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Rue Joseph II 27 (J-27)
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
Adam Pokorny (Lot 1)
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Hankkijaprofiilin osoite:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Neuvontapalveluiden toimittaminen Euroopan komissiolle työlainsäädännön, työllisyyden ja työmarkkinapolitiikan alojen eurooppalaisen asiantuntijakeskuksen kautta

Viitenumero:   VT/2019/016

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79410000 - Yritysten ja johdon konsulttipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   kyllä

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   4.298.360,00

Valuutta:   EUR


II.2) Kuvaus Osa nro: 1

II.2.1) Nimi

Työlainsäädäntö (European Labour Law Network)

Osa nro:   1

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   79410000 - Yritysten ja johdon konsulttipalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pääasiallinen suorituspaikka:   katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   40

Laatuperuste - Nimi:   ehdotettujen menetelmien laatu: lähestymistapa  / Painotus:   12

Laatuperuste - Nimi:   ehdotettujen menetelmien laatu: menetelmät  / Painotus:   24

Laatuperuste - Nimi:   työn organisointi  / Painotus:   12

Laatuperuste - Nimi:   laadunvalvontatoimet (alaperuste 1: prosessin luominen kaikkien toimitusten laadun tarkastamiseksi)  / Painotus:   9

Laatuperuste - Nimi:   laadunvalvontatoimet (alaperuste 2: prosessin luominen kaikkien toimitusten kielellisen laadun tarkastamiseksi)  / Painotus:   3

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

Sähköpostiosoite: [email protected]


IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei


V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   VC/2020/0189

Osa nro:   1

Nimi:   Työlainsäädäntö (European Labour Law Network)

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen Osa nro: 1

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

27-05-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   2

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   1

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   2

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   kyllä

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
ICF SA
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Avenue Marnix 17
Postitoimipaikka
Brussels
NUTS-koodi
BE10
Postinumero
1000
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Postitoimipaikka
Frankfurt am Main
NUTS-koodi
DE7
Postinumero
60323
Maa
DEUTSCHLAND
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   4.298.360,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -


VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2100
Internetosoite
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
Ei saatavilla
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
N/A
Postinumero
-
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

29-05-2020

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-