Proces-verbaal van opening van de offertes

Uitnodiging tot indienen offerte - Bereikstrackers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
16-01-2020
Aanbestedende overheid
VRT | 1043 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | De heer Lieven Casteels
Opdrachtcodes (CPV)
79310000 - Uitvoeren van marktonderzoek
Korte inhoud
VRT wil haar totaalbereik beter kunnen opvolgen door twee maal per jaar een bereikstracker te laten lopen die in één korte bevraging peilt naar het weekbereik van de belangrijkste touchpoints van VRT.
Parallel daarmee wil VRT dat een gelijkaardige bereikstracker het totaalbereik in beeld brengt van het informatie-aanbod van VRT door te peilen naar het weekbereik van de belangrijkste nieuwstouchpoints van VRT.
Offertes

DataStories | 2800 Mechelen, BE | www.data-synergy.be

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs

IPSOS | 2600 Antwerpen, BE

KANTAR BELGIUM | 1000 Brussel, BE | www.kantar.be

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs

PROFACTS | 9840 De Pinte, BE | www.profacts.be

Perceel 0
Geen openbare offerteprijs
Perceel 1
Geen openbare offerteprijs
truck tower-crane sharing