Europska komisija, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Rectificatie

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Tehnička podrška sprječavanju i borbi protiv radikalizacije, za tvorce politika i istraživače: podrška i razmjene u pogledu radikalizacije

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue du Luxembourg 46
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1000
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Tehnička podrška sprječavanju i borbi protiv radikalizacije, za tvorce politika i istraživače: podrška i razmjene u pogledu radikalizacije

Referentni broj: HOME/2020/OP/0001

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79000000 - Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Tehnička podrška sprječavanju i borbi protiv radikalizacije, za tvorce politika i istraživače: podrška i razmjene u pogledu radikalizacije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

02-06-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 089-211224

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
24-06-2020 16:00
Glasi:
08-07-2020 16:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
-
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
26-06-2020 11:00
Glasi:
10-07-2020 11:00

Ostali dodatni podaci

-