Aankondiging van een gegunde opdracht

Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever hieromtrent voor diverse projecten.

Diensten
Publicatie datum
28-01-2021
Waarde
236.780,00 EUR
Aanbestedende overheid
De Vlaamse Waterweg nv | 3500 Hasselt, BE | Publiekrechtelijke instelling | Algemene overheidsdiensten | ir. Lief Vanspringel
Opdrachtcodes (CPV)
79417000 - Veiligheidsadviezen
Korte inhoud
Onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst in de vorm van een bestellingsopdracht, waarbij de verschillende dienstbevelen/bestellingen voor de afzonderlijke dienstenopdrachten al naargelang de behoefte van de aanbestedende overheid worden gegeven.
De diensten omvatten het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en een veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de opdrachtgever hieromtrent voor diverse projecten.
Gunningen

Perceel 1: Afdeling Regio Centraal - Team Kanalen

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
44.300,00 EUR
Bedrijven
Eveka BVBA | 9100 Sint-Niklaas, BE

Perceel 2: Afdeling Regio Centraal - Team Rivieren

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
115.050,00 EUR
Bedrijven
VETO & PARTNERS NV | 9860 Oosterzele, BE

Perceel 3: Afdeling Regio Centraal - Afdeling Regio West

Aantal inschrijvingen
8
Waarde
77.430,00 EUR
Bedrijven
Eveka BVBA | 9100 Sint-Niklaas, BE
truck tower-crane sharing