Aankondiging van een opdracht

Milieuvriendelijk drukken, afwerken en handling van het personeelsblad 13

Diensten
Publicatie datum
05-11-2013
Deadline
17-12-2013 14:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid | 1000 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79800000 - Drukkerij- en aanverwante diensten
Korte inhoud
Milieuvriendelijk drukken, afwerken en handling van het personeelsblad 13 in de periode 2014-2017.
13 is een tweemaandelijks magazine van 48 pagina's, op een formaat van 260x410 mm open (260x205 mm
gesloten), recto-verso bedrukt in quadri, op 80 grams gerecycleerd papier, in een oplage van 41.000 exemplaren.
Ca. 39.000 exemplaren worden onder thuiscomposteerbare folie gebracht, met rechtstreekse personalisatie op
de folie (op basis van door de opdrachtgever aangeleverde adresbestanden).
Deze 39.000 exemplaren worden postgesorteerd geleverd bij een afgesproken postsorteercentrum. De rest wordt
op twee andere adressen geleverd.
De opdrachtgever hecht belang aan milieuzorg en aan de milieuvriendelijkheid van het magazine en het
productieproces. Daarom wook andere milieuvriendelijke maatregelen gevalideerd.
De volledige technische beschrijving van de opdracht en de gunningscriteria zijn te vinden in het bestek, te
downloaden als bijlage bij deze aankondiging.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
NVT
Minimum vereisten
NVT

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestek A.1.2 en A.1.3 blz. 5-6
Minimum vereisten
Zie bestek A.1.2 en A.1.3 blz. 5-6
truck tower-crane sharing