Aankondiging van een gegunde opdracht

Side events The World’s 50 Best Restaurants Awards

Diensten
Publicatie datum
09-01-2020
Waarde
399.989,75 EUR
Aanbestedende overheid
Toerisme Vlaanderen | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Greet Gosseye
Opdrachtcodes (CPV)
79952000 - Diensten voor het organiseren van evenementen
Korte inhoud
De opdracht heeft betrekking op:
(1) De organisatie van vier (4) side events van The World’s 50 Best Restaurants Awards;
(2) Inbreng en suggesties voor de zes (6) deelevenementen van The World’s 50 Best Restaurants Awards, die 50 Best (William Reed) zelf organiseert.
Gunningen

Side events The World’s 50 Best Restaurants Awards 2020

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
399.989,75 EUR
Bedrijven
The Oval Office | 2018 Antwerpen, BE
truck tower-crane sharing