BOSA-DG Sociaal Secretariaat Persopoint
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Consultancyopdracht betreffende de stroomlijning van diverse projecten van persopoint

Consultancyopdracht betreffende de stroomlijning van diverse projecten van persopoint

Datum van verzending van deze aankondiging
14-01-2019
Publicatiedatum
14-01-2019
Deadline
01-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BOSA-DG Sociaal Secretariaat Persopoint
Postadres
Simon Bolivarlaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart Gabriels
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]a.fgov.be
Hoofdadres
https://bosa.belgium.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330257