Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Consultancyopdracht betreffende de stroomlijning van diverse projecten van persopoint

Consultancyopdracht betreffende de stroomlijning van diverse projecten van persopoint

Datum van verzending van deze aankondiging
14-01-2019
Publicatiedatum
14-01-2019
Deadline
01-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BOSA-DG Sociaal Secretariaat Persopoint
Postadres
Simon Bolivarlaan 30
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Bart Gabriels
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
bart.gabriels@bosa.fgov.be
Hoofdadres
https://bosa.belgium.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330257
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!