Aankondiging van een gegunde opdracht

STUDIEOPDRACHT DEMONSTRATIEMAATREGELEN WATER-LAND-SCHAP

Diensten
Publicatie datum
04-01-2020
Waarde
370.122,00 EUR
Aanbestedende overheid
Vlaamse Landmaatschappij | 1210 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Milieu | Bruno Fernagut
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies
Korte inhoud
Een studie laten opmaken die de eerste drie jaar van het project Water-Land-Schap zal omkaderen.
De studie bestaat uit volgende vier opdrachten:
1. inhoudelijke begeleiding van de eerste demonstratiemaatregelen van de 14 gebiedscoalities
2. inhoudelijke omkadering van de 14 gebiedscoalities voor de uitwerking van een geïntegreerd gebiedsgericht plan.
3. organisatie demonstratiemomenten en bijdrage aan leermomenten op niveau programma
4. aanbevelingen voor het beleid op niveau van het programma
De opdracht heeft een looptijd van 3 jaar. De studieopdracht start na de aanvang van de oproep voor demonstratiemaatregelen. De aanvang van de oproep wordt verwacht eind september 2019.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
3
Waarde
370.122,00 EUR
Bedrijven
De Bodemkundige Dienst van België | 3001 Leuven, BE
truck tower-crane sharing