Proces-verbaal van opening van de offertes

raamcontract WACHTDIENST ELEKRTICITEIT, HVAC en SANITAIR

Diensten
Publicatie datum
21-01-2020
Aanbestedende overheid
cvba WONEN | 9060 Zelzate, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen | De heer Ennio Buysse
Opdrachtcodes (CPV)
79510000 - Telefoonbeantwoordingsdiensten
Korte inhoud
DIENSTEN
permanentiegarantie omvat het vaststellen, verhelpen/neutraliseren en beperken van gevolgschade voor de posten ELEKTRICITEIT, HVAC, SANITAIR en ANDERE ACUTE ZAKEN - dit voor het patrimonium van cvba WONEN (zie BIJLAGE C: ADRESSENLIJST (onderhevig aan verandering));
Meebepaald:
ELEKTRICITEIT:
- allerhande problemen met elektrische installaties
HVAC:
- allerhande problemen met de verwarmingsinstallaties
- specificaties verwarmingsinstallaties:
o overwegend individuele verwarming installaties voor woningen:
 370 gaswandketels (Vaillant/Bulex) – 18-24kW
o collectieve verwarming installaties in appartementen EUROPAPLEIN & HOOGBOUWPLEIN:
 2x 2 collectieve cascade installaties (Riello) – 160kW/ketel
 1x 2 collectieve cascade installaties (Ygnis modulo) – 250kW/ketel
SANITAIR:
- lekken, verstoppingen, … aan het sanitair
- specificaties sanitaire installati...(zie opdrachtdocumenten)
Offertes

OTB MULTITECHNICS | 1000 Brussel, BE | www.otbgroup.be

truck tower-crane sharing