Europska komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Vooraankondiging

Rad tajništva inicijative za rudarske regije u tranziciji na zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Predmet je ovog poziva na nadmetanje rad tajništva inicijative za rudarske regije u tranziciji na zapadnom Balkanu i u Ukrajini.

Datum slanja ove obavijesti
28-05-2020
Datum
04-06-2020
NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CPV
09242100 - Petrolej
79412000 - Usluge savjetovanja na području financijskog upravljanja
79421100 - Usluge nadzora projekata drugačijih od građevinskih radova
79421200 - Usluge pripreme projekata drugačijih od građevinskih radova

Javni naručitelj

Službeni naziv
Europska komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Poštanska adresa
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Lapinova Jana
Telefon
-
Telefaks
-
E-pošta
[email protected]
Glavna adresa
https://ec.europa.eu/energy/
Adresa profila kupca
-