NMBS-Procurement
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Interne Audit

De interne auditopdrachten hebben betrekking op alle domeinen van de NMBS.

De auditopdrachten kunnen dus bvb betrekking hebben op: Human Resources, Legal, Finance, Marketing & Sales, Procurement, IT, Process audits in de directies, Strategie, …

De meeste opdrachten zijn zekerheidsverstrekkende opdrachten (assurance). Raadgevende opdrachten (consultancy) zijn echter niet uitgesloten.


Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2020
Publicatiedatum
12-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
79212200 - Uitvoeren van interne controle
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Catherine Peters
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Deloitte
Naam en adres van de contractant
PWC
Naam en adres van de contractant
Grant Thornton
Naam en adres van de contractant
Ernst&Young
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Deloitte
Naam en adres van de contractant
PWC
Naam en adres van de contractant
Grant Thornton
Naam en adres van de contractant
Ernst&Young
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Deloitte
Naam en adres van de contractant
PWC
Naam en adres van de contractant
Grant Thornton
Naam en adres van de contractant
Ernst&Young
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
2000000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Deloitte
Naam en adres van de contractant
PWC
Naam en adres van de contractant
Grant Thornton
Naam en adres van de contractant
Ernst&Young