Europeiska kommissionen, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
Rectificatie

Tillhandahållande av kollektivtrafik i gränsöverskridande regioner – kartläggning av befintliga tjänster och relaterade rättsliga hinder

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Avenue de Beaulieu 1
Ort
Brussels
Postnummer
1160
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Upphandlarprofil: -

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Tillhandahållande av kollektivtrafik i gränsöverskridande regioner – kartläggning av befintliga tjänster och relaterade rättsliga hinder

Referensnummer: REGIO/2020/OP/0004

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod: 79410000 - Företags- och organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod: -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Syftet med denna anbudsinfordran är att genomföra en undersökning om befintliga gränsöverskridande kollektivtrafiktjänster.
Undersökningen skulle göra det möjligt att få en detaljerad översikt över befintliga gränsöverskridande kollektivtrafiktjänster, inbegripet de gemensamma rättsliga och administrativa hinder, som hindrar deras genomförande.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

18-03-2020

VI.4.6) Ursprungsmeddelandets referens

TED eSender-inloggning: -

TED eSender kundinloggning: -

Meddelandets referens: -

Meddelandenummer i EUT: 2020/S 042-098150

Datum då ursprungsmeddelandet sänts:

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.1) Ursprungsmeddelandets referens

Ändring i de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

Uppgifterna som offentliggjorts i TED överensstämmer inte med de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.2)
Plats där texten ska ändras
Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
30-03-2020 16:00
Ska det stå:
30-04-2020 16:00

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
II.2.7)
Plats där texten ska ändras
Villkor för anbudsöppning
I stället för:
03-04-2020 10:00
Ska det stå:
04-05-2020 11:00

Övriga upplysningar

-