Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Fototjenester — fotodækning af de aktuelle sager og institutionelle aktiviteter ved Europa-Parlamentet

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Wiertz 60
By
Brussels
Postnummer
1047
NUTS-kode
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.europarl.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Fototjenester — fotodækning af de aktuelle sager og institutionelle aktiviteter ved Europa-Parlamentet

Sagsnr.:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79961000 - Fotografisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Fotodækning af aktuelle sager og institutionelle aktiviteter ved Europa-Parlamentet, der finder sted i Bruxelles og Strasbourg.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

Valuta:   -


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 1

II.2.1) Betegnelse

Fototjenester ved Europa-Parlamentet i Bruxelles

Delkontraktnr.:   1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79961000 - Fotografisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hovedudførelsessted:   Bruxelles.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se specifikationerne i udbudsdokumenterne.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   35

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet, relevans og effektivitet af den foreslåede operationelle struktur for personale til fotografering i forbindelse med levering af de ønskede tjenesteydelser  / Vægtning:   35

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet af de påtænkte foranstaltninger til sikring af den bedste ydeevne  / Vægtning:   30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 2

II.2.1) Betegnelse

Fototjenester ved Europa-Parlamentet i Strasbourg

Delkontraktnr.:   2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79961000 - Fotografisk virksomhed

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   FR - FRANCE

Hovedudførelsessted:   Strasbourg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Se specifikationerne i udbudsdokumenterne.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   35

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet, relevans og effektivitet af den foreslåede operationelle struktur for personale til fotografering i forbindelse med levering af de ønskede tjenesteydelser  / Vægtning:   35

Kvalitetskriterium - Navn:   Kvalitet af de påtænkte foranstaltninger til sikring af den bedste ydeevne  / Vægtning:   30

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Fototjenester ved Europa-Parlamentet i Bruxelles

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   0

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   -

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   -

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Fototjenester ved Europa-Parlamentet i Strasbourg

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   0

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   -

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   -

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
Boulevard Konrad Adenauer
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

09-06-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-