Aankondiging van een opdracht

Selvitys audiovisuaalisia mediapalveluita koskevan direktiivin määräysten käytännön toteutuksesta eurooppalaisten audiovisuaalisten mediapalvelutöiden markkinoinnin edistämisen osalta — Smart 2019/0037

Diensten
Publicatie datum
13-01-2020
Deadline
14-02-2020 15:00
Geraamde totale waarde
275000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Euroopan komissio, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy Unit I1: Audiovisual and Media Services Policy | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Tämän selvityksen tarkoituksena on tarjota komissiolle sen (audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin edellyttämässä) unionin ja kansallisen tason eurooppalaisten töiden ja itsenäisten tv-ohjelmatuotantojen levittämisen ja tuotannon edistämistoimien sekä eurooppalaisten töiden saatavuutta maksupalveluissa koskevien vaikutusten määräaikaisseurannassa ja -arvioinnissa tarvitsemat työkalut ja tiedot.
Beschrijving
Beschrijving
Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
Looptijd
9 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.
truck tower-crane sharing