Aankondiging van een opdracht

Studie om det praktiska genomförandet av direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster avseende främjandet av europeiska audiovisuella medietjänster ― Smart 2019/0037

Diensten
Publicatie datum
13-01-2020
Deadline
14-02-2020 15:00
Geraamde totale waarde
275000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I1: Audiovisual and Media Services Policy | 1049 Brussels, BE | Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
79419000 - Evaluatie-adviesdiensten
Korte inhoud
Syftet med studien är att förse kommissionen med de verktyg och den information som krävs för att med periodiska intervaller (enligt AVMS-direktivet), övervaka och utvärdera effekten av åtgärder som tagits på Europeiska unionens nivå och på nationell nivå, för att främja distribution och produktion av europeiska verk och oberoende produktioner i TV-program samt produktion av och tillgång till europeiska verk inom på-begäran-tjänsterna.
Beschrijving
Beschrijving
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Looptijd
9 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
truck tower-crane sharing