Aankondiging van een gegunde opdracht

Samenwerking inzake territoriale cohesie tussen de EU en Celac — INNOV-AL-platform van de EU en Celac voor de bevordering van gedecentraliseerd innovatiebeleid in Celac-landen — Brazilië

De algemene doelstelling van dit project is om de verspreiding te ondersteunen van ervaringen en goede praktijken van de EU op het gebied van regionaal beleid en de samenwerking tussen nationale en regionale autoriteiten en gespecialiseerde instellingen verder te ontwikkelen in 3 Braziliaanse staten (Pará, Pernambuco en Paraná), evenals tussen Braziliaanse partners en EU-landen en -regio's op het gebied van de vaststelling en tenuitvoerlegging van gedecentraliseerd beleid op regionaal niveau inzake innovatie en slimme specialisatie. Dit moet worden bereikt door het opzetten van verschillende mechanismen, waaronder een platform voor de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen de deelnemende staten en regio's.

Datum van verzending van deze aankondiging
22-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
PT - PORTUGAL
Opdrachtcodes (CPV)
72700000 - Computernetwerkdiensten
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Regional and Urban Policy
Postadres
TA Cell - BU-1
Plaats
Bruxelles
Postcode
1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Unit A3 Budget and Financial Management
E-mail
regio-contracts@ec.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
275000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
270750.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) — Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação S.A. (Leader) , Avenida Marechal Gomes da Costa, N° 1376, 4150-356 Porto, PORTUGAL
Naam en adres van de contractant
Información y Desarrollo SL (INFYDE) , Avenida Zugazarte 8-3PL, 48930 Las Arenas, ESPAÑA
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1199 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer