Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Az épületek tervezésére irányuló körkörös gazdasági alapelveket vizsgáló tanulmány

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, EASME.A.1 COSME
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://ec.europa.eu/easme/

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Az épületek tervezésére irányuló körkörös gazdasági alapelveket vizsgáló tanulmány

Hivatkozási szám:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   79000000 - Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

Az EASME a következők céljából indította a szóban forgó pályázati felhívást: tanulmány kidolgozása „az épületek tervezésére irányuló körkörös gazdasági alapelvek” alkalmazásának támogatására irányuló szakpolitikai opciók azonosítása céljából az európai, nemzetközi és helyi politikák területén, az épületek élettartamának meghosszabbítása, a másodlagos anyagok alkalmazásának megkönnyítése, valamint az épületek életciklusának erőforrás-hatékonysága fokozása érdekében.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   245.310,00

Pénznem:   EUR

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   71000000 - Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

A teljesítés fő helyszíne:   A feladatok végrehajtására a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyszínen kerül sor. A találkozókat az EASME vagy az Európai Bizottság brüsszeli helyszínén tartják.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A nyertes ajánlattevőnek a következőket kell teljesítenie:
1. feladat: az uniós tagállamokbeli és az EU-n kívüli aktuális helyzet számbavétele;
2. feladat: az épületek tervezésére az EU-ban és a kiválasztott OECD-tagállamokban vonatkozó körkörös gazdasági alapelvekre irányuló meglévő megközelítések elemzése és azok megvitatása;
3. feladat: szakpolitikai opciók azonosítása és kiválasztása az épületek tervezésére irányuló körkörös gazdasági alapelvek végrehajtása érdekében;
4. feladat: az eredmények hitelesítése és tájékoztatás.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár - Súlyszám:   40

Minőségi kritérium - Név:   A javasolt módszertan minősége  / Súlyszám:   40

Minőségi kritérium - Név:   A munka és az erőforrások megszervezése  / Súlyszám:   40

Minőségi kritérium - Név:   Minőség-ellenőrzés és kockázatkezelési intézkedések  / Súlyszám:   20

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

Lásd az eredeti ajánlati felhívás I.3) szakaszában megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   EASME/2019/OP/0024

Rész száma:   -

Elnevezés:   Az épületek tervezésére irányuló körkörös gazdasági alapelveket vizsgáló tanulmány

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-04-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   3

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   8

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Deloitte Conseil
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
-
Város
Paris
NUTS-kód
FR
Postai irányítószám
-
Ország
FRANCE
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   250.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   245.310,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   55%

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031100
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

22-06-2020

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-