Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Werving en selectie tijdelijke medewerkers en uitzendwerk

Het voorwerp van dit dossier is het toewijzen van één of meerdere partners, i.f.v. de noden van het bedrijf, voor volgende domeinen:

- Uitzendwerk

- Werving en selectie van medewerkers

- Jobstudenten


Datum van verzending van deze aankondiging
28-01-2019
Publicatiedatum
28-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79610000 - Plaatsing van personeel
79612000 - Plaatsing van ondersteunend kantoorpersoneel
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79621000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Fluvius System Operator cvba
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Teugels
E-mail
an.teugels@fluvius.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
460000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
480000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
AIB nv , Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
642000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1720000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
AIB nv , Wolvenstraat 23, 8500 Kortrijk, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Randstad Groep , Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Brussel, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!