Aankondiging van een gegunde opdracht

Pour expertise en Direction Médicale de l'agence 112.

Diensten
Publicatie datum
27-01-2021
Waarde
781.355,37 EUR
Aanbestedende overheid
SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement | 1060 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Gezondheid | Marcel Van der Auwera
Opdrachtcodes (CPV)
79610000 - Plaatsing van personeel
Korte inhoud
Le présent marché porte sur l’expertise en Direction médicale de l’agence 112. Le marché public consiste en l’engagement de 8 Directeurs Médicaux adjoints au sein de CU 112.
Gunningen

Perceel 01: DMA WVL

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
131.094,21 EUR
Bedrijven
VZW Jan Yperman Ziekenhuis | 8900 Ieper, BE

Perceel 02: DMA ANT

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
124.297,52 EUR
Bedrijven
Campus Vesta | 2520 Ranst, BE

Perceel 03: DMA VBR

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
132.231,40 EUR
Bedrijven
Universitaire Ziekenhuizen Leuven | 3000 Louvain, BE

Perceel 04: DMA LIM

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
129.533,88 EUR
Bedrijven
Ziekenhuis Oost Limburg | 3600 Genk, BE

Perceel 07: DMA LIE

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
131.966,94 EUR
Bedrijven
Centre Hospitalier Universitaire de Liège | 4000 Liège, BE

Perceel 08: DMA LUX

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
132.231,40 EUR
Bedrijven
Health Care Technology | 5377 Bonsin, BE
truck tower-crane sharing