Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Tyrimas apie žiedinės ekonomikos principus, taikomus pastatų projektams

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga, EASME.A.1 COSME
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
-
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://ec.europa.eu/easme/

Pirkėjo profilio adresas:   -

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Tyrimas apie žiedinės ekonomikos principus, taikomus pastatų projektams

Nuorodos numeris:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79000000 - Verslo paslaugos: teisinės, rinkodaros, konsultavimo, įdarbinimo, spausdinimo ir apsaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

EASME paskelbė šį konkursą dėl tyrimo sukūrimo, siekdama nustatyti politines galimybes remti žiedinės ekonomikos principų, naudojamų projektuojant pastatus, įsisavinimą Europos, nacionalinėje ir vietos politikoje, siekdama pratęsti pastatų naudojimo laiką, palengvinti antrinių medžiagų naudojimą ir gerinti išteklių efektyvumą pastatų gyvavimo cikle.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   245.310,00

Valiuta:   EUR

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   71000000 - Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Užduotys bus vykdomos rangovo nurodytose patalpose. Visi susitikimai vyks EASME arba Europos Komisijos patalpose Briuselyje.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Iš rangovo reikalaujama:
1 užduotis: Kritiškai įvertinti esamą situaciją ES valstybėje narėje ir už ES ribų;
2 užduotis: Analizuoti ir aptarti žiedinės ekonomikos principams kuriant pastatų projektus ES ir atrinktose EBPO valstybėse narėse taikomus skirtingus metodus;
3 užduotis: Politikos galimybių nustatymas ir atranka siekiant įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus projektuojant pastatus;
4 užduotis: Rezultatų tvirtinimas ir informavimas.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   40

Kokybės kriterijus - Vardas:   Siūlomos metodikos kokybė  / Lyginamasis svoris:   40

Kokybės kriterijus - Vardas:   Darbo ir išteklių organizavimas  / Lyginamasis svoris:   40

Kokybės kriterijus - Vardas:   Kokybės kontrolės ir rizikos valdymo priemonės  / Lyginamasis svoris:   20

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

Žr. interneto adresą, pateiktą pradinio skelbimo apie pirkimą I.3) dalyje.

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   EASME/2019/OP/0024

Pirkimo dalies Nr.:   -

Pavadinimas:   Tyrimas apie žiedinės ekonomikos principus, taikomus pastatų projektams

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas

V.2.1) Sutarties sudarymo data

29-04-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   8

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   3

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   8

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   8

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Deloitte Conseil
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
-
Miestas
Paris
NUTS kodas
FR
Pašto kodas
-
Šalis
FRANCE
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   250.000,00 EUR

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   245.310,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   taip

Dalis:   55%

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 43031100
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

22-06-2020

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-