Egységes Szanálási Testület
Aankondiging van een gegunde opdracht

Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Egységes Szanálási Testület
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Treurenberg 22
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
SRB Procurement
Telefon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.srb.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Hivatkozási szám:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   66100000 - Banki és befektetési szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása. Lásd a pályázati dokumentációt, amely a fenti I.3) pontban („Kommunikáció”) szereplő eTendering címen érhető el.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   24.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79400000 - Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A teljesítés fő helyszíne:   A több féllel kötött szolgáltatási keretszerződés keretében bizonyos feladatok végrehajtására várhatóan Brüsszelben vagy bármely más helyszínen kerül sor.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Lásd a pályázati dokumentációt, amely a fenti I.3) pontban („Kommunikáció”) szereplő eTendering címen érhető el.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár - Súlyszám:   30

Minőségi kritérium - Név:   Megközelítés és módszertan  / Súlyszám:   40

Minőségi kritérium - Név:   A megbízás kezelése  / Súlyszám:   20

Minőségi kritérium - Név:   Erőforrás-gazdálkodás és -megtartás  / Súlyszám:   10

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Ernst and Young Consulting
Nemzeti azonosító szám
0471938850
Postai cím
De Kleetlaan 2
Város
Diegem
NUTS-kód
BE241
Postai irányítószám
1831
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nemzeti azonosító szám
HRB1981
Postai cím
Fuhlentwiete 12
Város
Hamburg
NUTS-kód
DE600
Postai irányítószám
20355
Ország
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Nemzeti azonosító szám
429053863
Postai cím
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Város
Zaventem
NUTS-kód
BE241
Postai irányítószám
1930
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Nemzeti azonosító szám
HRB 106191B
Postai cím
Klingelhöferstraße 18
Város
Berlin
NUTS-kód
DE300
Postai irányítószám
10785
Ország
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Oliver Wyman BVBA
Nemzeti azonosító szám
0645.633.285
Postai cím
Avenue Herrmann-Debroux 2
Város
Brussels
NUTS-kód
BE10
Postai irányítószám
1160
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Mazars Advisory Services BVBA
Nemzeti azonosító szám
0844.915.134
Postai cím
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Város
Brussels
NUTS-kód
BE10
Postai irányítószám
1200
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Nemzeti azonosító szám
HRB178338
Postai cím
Thierschplatz 6
Város
Munich
NUTS-kód
DE212
Postai irányítószám
80538
Ország
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Grant Thornton UK LLP
Nemzeti azonosító szám
OC307742
Postai cím
30 Finsbury Square
Város
London
NUTS-kód
UKI
Postai irányítószám
EC2A 1AG
Ország
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Grant Thornton Ireland
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
13-18 City Quay
Város
Dublin
NUTS-kód
IE061
Postai irányítószám
D02 ED70
Ország
IRELAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   SRB/OP/2/2019

Rész száma:   -

Elnevezés:   Pénzügyi kimutatások elemzése és számviteli tanácsadás nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

29-05-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   4

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   8

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
PwC EU Services EESV
Nemzeti azonosító szám
0872.793.825
Postai cím
Woluwe Garden, Woluwedal
Város
Brussels
NUTS-kód
BE10
Postai irányítószám
1932
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   24.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   24.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetcím
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Egységes Szanálási Testület
Postai cím
Treurenberg 22
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

11-06-2020

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-